Verklaring van de Pro League na de buitengewone Raad van Bestuur

© Photo News

De Pro League heeft woensdagnamiddag een buitengewone Raad van Bestuur gehouden. Dit is het persbericht dat na afloop verspreid werd.

Voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François herhalen vandaag hun duidelijke stellingname van vorige week namens de Pro League in de media die steunt op drie punten:

1. Aanwijzingen van matchfixing zijn onaanvaardbaar, we steunen het parket dan ook volledig in zijn onderzoek.

2. De informatie die de Pro League tot op heden vernam, tonen aan dat het profvoetbal, de clubs en het voetbal in het algemeen schade hebben geleden. Daarom stelt de Pro League zich burgerlijke partij in deze zaak.

3. Er is duidelijk een al te grote rol voor makelaars in bepaalde activiteiten van onze clubs. Al te veel middelen glijden weg uit het voetbal. Daarom neemt de Pro League, na overleg met de KBVB, de verantwoordelijkheid en het voortouw voor het Belgisch voetbal om de nodige maatregelen te formuleren en uit te vaardigen.

Eerst en vooral zal de Pro League een werkgroep met drie onafhankelijke experts opzetten die het thema in handen zal nemen, met als voorzitter Melchior Wathelet (Minister van Staat, voormalig rechter en eerste Advocaat-Generaal bij het Europees Hof van Justitie), CEO Pierre François en een nog te bepalen derde lid. Deze expertengroep gaat onmiddellijk van start en zal bij de volgende vergadering van de Raad van Bestuur al een eerste reeks aanbevelingen formuleren die na bespreking in deze Raad van Bestuur naar de Algemene Vergadering doorgestuurd worden.

Het is duidelijk dat het gaat om erg ingewikkelde materie waarbij verschillende instanties betrokken zijn en die de nodige tijd vraagt. Maar zich bewust van de ernst van de zaak zal de Pro League grondig maar snel te werk gaan. Hierbij zullen werkzaamheden op drie niveaus plaatsvinden.

1e niveau: er zal een interne code tussen de 24 profclubs uitgewerkt worden. Deze engageren zich om de geformuleerde richtlijnen aan te houden, met opgelegde sancties indien dit niet gerespecteerd wordt. Deze bepalingen handelen onder meer over de omgang met tussenpersonen op directe en indirecte wijze, tarieven en percentages bij geleverde diensten.

2e niveau: eenzelfde kader wordt deel van de licentievoorwaarden voor de clubs. Clubs die dit kader niet volgen, riskeren sancties en kunnen hun eigen licentie hypothekeren.

3e niveau: initiatieven worden ontplooid die moeten leiden tot wetgeving. Een aantal jaren geleden lag dergelijk wetsvoorstel immers op tafel, met concrete bepalingen. Deze werden echter nooit tot uitvoering gebracht. De Raad van Bestuur is bereid om de verantwoordelijkheid op te nemen die de politieke wereld haar terecht toedicht. Tezelfdertijd reikt de Raad van Bestuur de hand naar de politieke wereld om zo snel mogelijk gedegen wetgeving uit te vaardigen ten dienste van het voetbal en de sport in het algemeen.

Ten slotte zal de Raad van Bestuur van de Pro League deze avond nog een oproep lanceren aan alle clubs om dit weekend meer dan ooit de nodige steun uit te spreken voor de scheidsrechters van de wedstrijden. De Pro League is zich erg bewust van de essentiële maar niet evidente rol van het scheidsrechterskorps, meer dan ooit hebben zij dan ook vandaag onze steun nodig.

Pierre François
CEO

Marc Coucke
Voorzitter