Verslag Algemene Vergadering Pro League: verhuis naar Tubeke

© Photo News

De Algemene Vergadering van de Pro League hield vandaag zijn eerste vergadering van het seizoen 2019-2020.

De Pro League besloot vandaag dat in 2021 de hoofdzetel van de liga zal verhuizen naar Tubeke. De Pro League zal zijn intrek nemen in één van de kantoren die vandaag nog departementen van de KBVB huisvest. De verhuis van de Pro League uit Brussel zal op hetzelfde ogenblik gebeuren als die van de hoofdzetel van de KBVB.

De Algemene Vergadering van de Pro League besloot om de 3 punten van voorbehoud te laten varen die werden uitgesproken bij de voorstelling van het Arbitrageplan door de KBVB op de Algemene Vergadering van 22 mei. Dit wordt geofficialiseerd bij de goedkeuring van de aanpassing van de reglementsteksten over de Liaison Commission voor het Professionele Voetbal.

De Pro League keurde eveneens een voorstel van wijziging van het bondsreglement inzake sancties bij wedstrijdvervalsing goed. Deze wijziging garandeert de bestraffing met degradatie van clubs die in de toekomst veroordeeld worden voor wedstrijdvervalsing.

Wanneer match delegates in hun rapport melding maken van het gebruik van pyrotechniek, waarbij deze voorwerpen op het veld of in de neutrale zone worden gegooid, gehanteerd worden door personen die zich maskeren of verbergen en verwondingen veroorzaakt, zal dit de facto leiden tot disciplinaire vervolging.
 
Het management kreeg bij unanimiteit het mandaat van de Algemene Vergadering om zijn werkzaamheden inzake het dossier van de TV-rechten verder te zetten. Een tender zal uitgewerkt worden opdat in januari 2020 voorstellen van geïnteresseerde partijen kunnen voorgelegd worden aan de clubs.

De Algemene Vergadering heeft zijn bezorgdheden geuit over het behoud van haar economisch systeem, dat deels gebaseerd is op inkomsten uit transfers en heeft al haar clubs gevraagd om lopende contracten te respecteren en steeds transparante onderhandelingen aan te gaan met tegenpartijen.

De Pro League nam akte van de van de onrealistische verklaringen van de BFFA en bevestigt dat ze blijft pleiten voor een zo snel mogelijke toepassing van het reglement dat werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering, zodra er de validatie is door de Belgische Mededingingsautoriteit. Voor zover het nog aangetoond diende te worden, bewijzen de recente gebeurtenissen nog maar eens de nood aan meer transparantie.

Gerelateerde artikels