Verslag Algemene Vergadering Pro League

De leden van de Pro League verzamelden vandaag voor de eerste Algemene Vergadering van het seizoen. Deze stond helemaal in het teken van de rapporten van Twenty First Group en Baker McKenzie, die hun bevindingen en voorstellen over zowel het competitieformat als de governance voorstelden aan de clubs.

Na de Algemene Vergadering van 7 juli 2020, waar een mandaat aan de Raad van Bestuur en het management werd gegeven voor een doorlichting van de Pro League, werd het Consultancybureau Twenty First Group aangesteld, met de opdracht om onderzoek te doen en aanbevelingen te formuleren over het competitieformat van de Pro League. Hun collega’s van Baker McKenzie werden aangesteld om de analyse te maken over de governance van de Pro League.

Gesprekken met zowel externe stakeholders als met de clubs, mondden zo uit in 2 rapporten; Een evaluatie door Twenty First Group van de huidige competitieformats (1A, 1B en Croky Cup), met voorstellen voor een duurzaam competitieformat voor het Belgische professionele voetbal dat in een snel wijzigende context toelaat stabiliteit te bieden aan de clubs en tezelfdertijd de competitiviteit van de topclubs op Europees niveau wil verzekeren.

Daarnaast werd ook een audit verzorgd door Baker McKenzie over de werking van de Pro League als organisatie, met de formulering van aanbevelingen voor een institutionele hervorming van het bestuur van het professionele voetbal. Beide rapporten werden aan de profclubs voorgelegd.

De aanbevelingen die door Twenty First Group werden geformuleerd inzake competitieformat, werden door de clubs op constructieve wijze besproken en algemeen positief geëvalueerd als fundament voor verder overleg en diepgaander onderzoek, met aandacht voor de feedback van de rechtenhouders, mogelijke impact op de mediarechten en commerciële waarde en de licentiebepalingen.

Baker McKenzie stelde eveneens zijn rapport met de aanbevelingen rond Governance voor. Dit rapport werd nadien door de Algemene Vergadering grondig besproken, met bijzondere aandacht voor de bepalingen rond onafhankelijkheid van bestuurders en bepalingen rond stemrecht van clubs.

Op basis van de rapporten zullen beide oefeningen worden voortgezet met de uitwerking van stappenplannen die uiteindelijk zullen leiden naar stemming. Specifiek inzake bepalingen rond het bestuur, zal de CEO een ontwerp tot wijziging van de statuten van de Pro League voorleggen aan de volgende Raad van Bestuur en vervolgens aan de Algemene Vergadering.

Gerelateerde artikels