Verslag overleg Pro League - KBVB - UEFA

Deze vrijdagochtend werd een conference call van ruim een uur belegd tussen UEFA, de KBVB en de Pro League.

Tijdens dit overleg, dat plaatsvond in een constructieve sfeer, duidden de bestuurders van het Belgische voetbal hun motieven inzake volksgezondheid en de economische argumenten die de basis vormden voor de aanbeveling die de Raad van Bestuur gisteren formuleerde.

Ze gaven ook aan dat ze niet akkoord zouden gaan met een aanpak die liga's dwingt om hun competities verder te zetten in de huidige algemene gezondheidscrisis, op straffe van uitsluiting uit de Europese clubcompetities van het volgende seizoen.

Zowel de KBVB als de Pro League zijn grote voorstanders van de solidariteit binnen het Europese voetbal. Net vanuit deze solidariteit pleitten onze vertegenwoordigers voor een beleid dat het mogelijk maakt om deze situatie aan te pakken met respect voor de specifieke context van elke liga.

Er werd alvast een nieuwe call vastgelegd. Deze vindt plaats over een week.