Verslag Raad van Bestuur Pro League 15.01

© (c) Peter De Voecht / PhotoNews

De Raad van Bestuur van de Pro League hield dinsdag zijn eerste vergadering van het kalenderjaar 2019. Op de agenda stonden onder meer het bepalen van de timings voor het uitwerken van de maatregelen rond het fiscaal en sociaal statuut en de aanbevelingen van de expertencommissie inzake transparantie.

1. Fiscaal en sociaal statuut

In eerdere communicatie gaf de Pro League reeds aan dat een behoud van het huidige regime niet meer bestendigd kon worden. Op basis van een vergelijkende studie door Deloitte werden enkele modellen uitgewerkt inzake wijziging van het sociale statuut. Het management van de Pro League verkreeg van de Raad van Bestuur een mandaat om nu vrijdag 18 januari op de vergadering van het Paritair Comité voor de Sport enkele modellen inzake de hervorming van het sociaal statuut voor te stellen aan de sociale partners. In samenspraak met de sociale partners zal na afloop van de vergadering van vrijdag hierover mogelijks gecommuniceerd worden.

2. Arbitrage: Offside lijn (VAR)

De Raad van Bestuur keurde een contract voor 2 seizoenen met optie op verlenging goed met het bedrijf Deltacast, dat de technologie zal leveren voor de zogenaamde offside-lijn voor de VAR. Deze technologie zal vanaf de Play Offs gebruikt worden, voor alle wedstrijden van Play Off 1 en 2. De Pro League neemt morgen contact op met de scheidsrechterscommissie om zo snel mogelijk de opleidingen te starten zodat de VAR's klaar zijn voor de start van de Play Offs.

3. Jeugdopleiding

Op voorstel van de CEO van de Pro League, wordt Ariel Jacobs door de Raad van Bestuur aangesteld als nieuwe verantwoordelijke van de Youth Commission, de vergadering die de verantwoordelijken van de jeugdopleidingen van de Pro League clubs samenbrengt. Hij zal bijgestaan worden door een vertegenwoordiging van 6 verantwoordelijken jeugdopleiding (3 uit G5 en 3 uit de overige profclubs).

4. Marketing

Na evaluatie van het dossier van de officiële wedstrijdbal wordt besloten dat geen van de offertes beantwoordde aan de verwachtingen. Als gevolg daarvan zal de Pro League niet over gaan tot een standaardbal. De clubs wordt zo verder de mogelijkheid gegeven om een eigen keuze te maken.

5. Kalender

Eind januari zijn de eerstkomende meetings gepland over de uitvoering van de aanbevelingen van het expertenpanel. Zo zal het expertenpanel samen zitten met de juridische dienst van de KBVB om de aanbevelingen die betrekking hebben op artikels uit het bondsreglement, tot regelgeving om te zetten.

Daarnaast wordt eind januari ook vergaderd over de oprichting van het Clearing House. De doelstelling is om voor de start van de zomermercato de belangrijkste interne maatregelen zoals het Clearing House te realiseren.

De voorzitter van de Pro League werkt voor het einde van de maand zijn laatste gesprekken af met clubs inzake de competitieformule. Nadien zullen de verschillende strekkingen samengebracht worden opdat ten laatste in juni een vergelijk wordt gevonden over de competitieformule, met het oog op de start van de onderhandelingen van het nieuwe TV-rechtenhouderscontract.

6. Community & Social Responsibility

In het weekend van 23 februari zullen de clubs uit 1A en 1B deelnemen aan een diversiteitscampagne "Iedereen voetbal". Zowel de cornervlaggen als de kapiteinsbanden zullen in regenboogkleuren zijn. Deze worden na afloop getekend en geveild, waarbij de opbrengst door de Pro League en de clubs geschonken zal worden aan organisaties die zich inzetten voor diversiteit.

De aanvulling die voorzitter Venanzi van Standard de Liège vroeg aan artikel P1919 van het reglement inzake spreekkoren (dat rekening wordt gehouden met de intrinsieke ernst van deze inbreuken) wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Pro League die hiermee, na de stemming van de wijziging in december, nogmaals zijn engagement in de bestrijding van deze spreekkoren wenst te onderlijnen .