Pro League +

Vanuit zijn maatschappelijke rol ondersteunt de Pro League de profclubs bij het uitbouwen van hun communitywerking, hun sociale werking. Dit gebeurt via tweemaandelijkse commissies, constante informatieuitwisseling en jaarlijkse bijscholingen en begeleidingsprogramma’s voor de clubs in samenwerking met de academische wereld.

Het objectief van deze ondersteuning is het versterken en verduurzamen van de lokale communitywerking van de clubs: de profclubs de capaciteiten aanreiken opdat ze een actor worden, die samen met lokale overheden en sociale partners een sociale werking verzekert en aanbiedt aan specifieke doelgroepen en kansengroepen in de omgeving, lokaal en mogelijk ook (inter)nationaal.

Daarnaast organiseert de Pro League jaarlijks ook verschillende nationale informatie- en sensibiliseringsacties in samenwerking met overheden, de Kerstactie, een fondsenactie ten voordele van sociale partner Damiaanactie, een nationaal scholentornooi voor de derde graad lager onderwijs.

De Pro League onderzoekt ook of er in samenwerking met andere partners een actie opgezet kan worden voor minderjarige vluchtelingen. Samen met andere partners is de Pro League mee drijvende kracht achter de Football Kick Off, een jaarlijks voetbaltornooi voor gehandicapte jongeren.

De Pro League ondersteunt tenslotte ook de Belgian Homeless Cup, het integratietraject voor dak- en thuislozen.