Skip to main content
NL

Meldpunt racisme en discriminatie

MELDPUNT DISCRIMINATIE & RACISME

Bent u in of rond het stadion slachtoffer of getuige geweest van een uitspraak, handeling of activiteit die u discriminerend vindt? Aarzel dan niet om ons dit te melden.

Racisme en discriminatie horen niet thuis in een open en warme samenleving, dus ook niet in of rond onze voetbalstadions.  

Elke melding zal strikt vertrouwelijk opgevolgd worden door de Pro League samen met de KBVB onder de koepel van het Come Together initiatief van het Belgische voetbal om elke vorm van discriminatie te bestrijden.

Wat doen wij met uw melding?

Wanneer de Pro League een melding ontvangt van discriminerend of racistisch gedrag dat heeft plaatsgevonden op profvoetbal niveau, wordt een duidelijk proces doorlopen.

Uw informatie is strikt vertrouwelijk en zal nooit zonder expliciete toestemming doorgegeven worden. De Pro League zal, behoudens uw expliciete toestemming, uw gegevens in geen geval gebruiken voor commerciële doeleinden.  

FASE 1:    
Uw melding en de details worden via het meldformulier geregistreerd.  

FASE 2:    
De Pro League zal bekijken welk gevolg kan worden gegeven aan de melding in samenwerking met de bevoegde instanties. Er zal nooit contact opgenomen worden met een andere partij zonder uw uitdrukkelijke akkoord. 

FASE 3:   
Zo snel mogelijk nemen de bevoegde instanties contact op met de melder en de mogelijke stappen, de tijdslijnen en wat men kan verwachten. 

FASE 4:  
De melder ontvangt achteraf een kort verslag van zijn of haar melding en mogelijke ondernomen acties van de Pro League of andere bevoegde instanties.