Skip to main content
NL

Samen voor Welzijn & Gezondheid

De Pro League en haar clubs zetten samen in op een gezonde levensstijl en veilige voetbalbeleving. Samenwerkingsverbanden met expertenorganisaties zoals de Stichting tegen Kanker zorgen voor een gezonde voetbalbeleving. De expertise vanuit het voetbal zetten we ook in om een gezonde levensstijl te promoten bij kinderen, jongeren, fans, buurtbewoners, etc. De voetbalomgeving moet ook veilig zijn, zeker voor jonge spelers. We werken daarom aan safeguarding en child protection met de juiste partners.

Beleidspartners Welzijn & Gezondheid: 

Alzheimer Liga Vlaanderen 

Centrum voor Ethiek In De Sport

Stichting Tegen Kanker

Meer weten over de inhoud van deze strategische doelstelling, klik hier