Skip to main content
NL
Challenger Pro League

Beslissing Licentiecommissie KBVB: aftrek van 9 punten voor KV Oostende

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), het onafhankelijke controleorgaan voor het Belgisch profvoetbal, sanctioneert KV Oostende met een aftrek van 9 punten. Deze en nog andere sancties volgen na controles op de licentievoorwaarden door het Auditoraat van de licenties van de KBVB.

In 2021 werd het licentiesysteem hervormd. De eenmalige jaarlijkse controle van de licentiedossiers werd uitgebreid met een systeem van permanente opvolging. Clubs kregen een licentierapport met voorwaarden mee, bijvoorbeeld wanneer ze schulden zou torsen. De momentopname werd zo ingeruild voor een tussentijdse monitoring die bijsturing door het seizoen mogelijk maakt. 

Het continue proces impliceert dat de Licentiecommissie of het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ook doorheen het seizoen sancties kan opleggen aan een profclub waar een aantal indicatoren op rood komen te staan. Hiertoe wordt in een brede waaier aan disciplinaire maatregelen voorzien, gaande van een transferverbod, het beperken van de spelerskern, financiële boetes, puntenaftrek, enzovoort. De licentie zelf kan doorheen het seizoen niet worden ingetrokken.

Bij de toekenning van de licentie voor KV Oostende voor het seizoen 23-24 werd de club voorwaarden opgelegd waaraan zij moest voldoen bij de permanente controles door het Auditoraat van de licenties. Bij de tussentijdse zitting van 19 december werd vastgesteld dat KV Oostende zowel transferschulden als sociale schulden niet had afgelost.

De club werd daarom gesanctioneerd met een vermindering van 2 spelers ouder dan U21 op de Squad Size Limit en een puntenaftrek van 3 eenheden in de stand van de Challenger Pro League. Deze sanctie volgt op een eerder transferverbod dat de Licentiecommissie begin deze maand op had gelegd, wegens eerdere inbreuken. 

3 + 6 = 9

Bij een tweede tussentijdse zitting op 20 december werd vastgesteld dat KV Oostende voor een andere termijn de opgelegde voorwaarden niet was nagekomen. De club werd daarom opnieuw gesanctioneerd, dit keer met een puntenaftrek van 6 eenheden. Dit maakt een totale vermindering van 9 punten, waardoor de kustploeg onherroepelijk naar de laatste plek wordt verwezen.

De licentiecommissie is een onafhankelijk controleorgaan en opereert autonoom van de Pro League. Deze sanctie gaat onmiddellijk in voor KV Oostende, dus voor het huidige seizoen 2023-2024. De Pro League neemt kennis van de sanctie en zal deze doorvoeren in de rangschikking van de Challenger Pro League.