Skip to main content
NL
Pro League

Nieuwe regels bij stopzettingen: elke wedstrijd wordt uitgespeeld

Vanaf komend seizoen zullen er geen wedstrijden uit de Pro League meer beslist worden via de groene tafel, maar wordt elke wedstrijd uitgespeeld op het veld. Wordt een wedstrijd stopgezet wegens wangedrag van toeschouwers, dan zal de wedstrijd verdergezet worden achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd, met de score op het moment van de stopzetting. Deze reglementswijziging werd goedgekeurd door de Hoge Raad en is van kracht vanaf de start van het seizoen 23-24.

Lorin Parys: “Het voorbije seizoen zijn we enkele keren geconfronteerd geweest met incidenten waarbij toeschouwers moedwillig wedstrijden verstoorden om zo het resultaat te kunnen bepalen. Dit druist uiteraard helemaal in tegen het sportieve principe, waarbij het resultaat op het veld bepaald wordt. We hebben een onderzoek gedaan naar de regelgeving in andere competities en hebben deze reglementswijziging uitgewerkt die vanaf komend seizoen van toepassing is. Wedstrijden zullen vanaf nu beslist worden waar dat hoort en dat is op de grasmat.”

Extra reglementaire info

Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakt wegens verbaal geweld (spreekkoren) en/of wanordelijkheden buiten het speelveld in het profvoetbal wordt de wedstrijd verdergezet achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd en met de score op het moment van de stopzetting. Wanneer tot een dergelijke stopzetting wordt besloten, herneemt de wedstrijd op maandag of dinsdag volgend op de speeldag waar de wedstrijd is stopgezet, behoudens wanneer dwingende redenen dit onmogelijk maken of wanneer een reeds geplande wedstrijd van één van de betrokken teams als gevolg heeft dat de spelers geen 48 uur rust tussen opeenvolgende wedstrijden kunnen genieten.

Het moment waarop de wedstrijd verder wordt afgewerkt, hetzij maandag of dinsdag, hetzij later wegens de uitzonderingen hierboven bepaald, wordt autonoom beslist door de kalendermanager van de Pro League en is zonder verhaal. Tevens kan de club van wie de supporters verantwoordelijk waren voor de ongeregeldheden door de bevoegde disciplinaire instantie gesanctioneerd worden met een (gedeeltelijk) gesloten tribune de daaropvolgende thuiswedstrijd en dit zonder afbreuk te doen aan mogelijke andere sancties die mogelijk zijn onder toepassing van het bondsreglement.

De rest van de wedstrijd dient te worden verdergezet volgens onderstaande principes:

  1. Het wedstrijdblad kan iedere speelgerechtigde speler bevatten die was ingeschreven op de “Squad size limit” lijst op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet, ongeacht of deze op het oorspronkelijke wedstrijdblad stonden, met uitzondering van spelers die gewisseld werden of van het veld werden gestuurd voor de wedstrijd werd stopgezet, net als spelers die geschorst waren voor de stopgezette wedstrijd. Spelers die op het veld stonden op het moment dat de wedstrijd werd stopgezet, kunnen niet op het wedstrijdblad worden gezet als wisselspeler voor de verderzetting van de wedstrijd.
  2. Kaarten die werden opgelegd vooraleer de wedstrijd werd stopgezet blijven gelden voor de rest van de wedstrijd.
  3. Gele kaarten opgelegd vooraleer de wedstrijd werd stopgezet worden niet meegedragen naar andere wedstrijden vooraleer de wedstrijd volledig is afgewerkt.
  4. Spelers en teamofficials die van het veld werden gestuurd tijdens de stopgezette wedstrijd kunnen niet vervangen worden en het aantal spelers die de hervatting aanvatten is steeds evenveel als het aantal spelers op het moment van stopzetting.
  5. Spelers en teamofficials die geschorst werden ten gevolge van een wedstrijd die gespeeld werd na de stopgezette wedstrijd, kunnen op het wedstrijdblad worden opgenomen.
  6. De teams kunnen enkel gebruik maken van het aantal wissels en wisselmomenten zoals ze op het moment van stopzetting nog gerechtigd waren om te gebruiken.
  7. Er mogen steeds het maximumaantal toegelaten wisselspelers op het wedstrijdblad worden geplaatst.
  8. De wedstrijd moet hervat worden op de plaats waar de wedstrijd werd stopgezet (i.e. vrije trap, inworp, doeltrap, hoekschop, penalty, etc.). Indien de wedstrijd werd gestopt tijdens het normale spel, zal de wedstrijd verdergezet worden via een scheidsrechtersbal op de plaats van stopzetting.