Skip to main content
NL

Pro League geeft 180.000 euro aan sociale werkingen van haar clubs

De Pro League wil niet alleen op het veld de prestaties verbeteren, maar ook ernaast haar rol als maatschappelijke motor opnemen. Daarom ontvangen 26 clubs financiële steun van 2.000 tot 14.000 euro om hun lokale maatschappelijke werking verder te ontwikkelen. Hoe beter het eigen Football & Social Responsibility-beleidsplan en de sociale activiteiten in het voorbije jaar, hoe hoger de vergoeding. De Pro League trekt in totaal 180.000 euro uit aan eigen middelen.

 

De Pro League-clubs werken elk jaar een maatschappelijk beleidsplan uit dat aan het einde van het seizoen wordt doorgelicht. Ook de sociale activiteiten die het voorbije jaar plaatsvonden, houden we tegen het licht. Die evaluatie levert per club een score van 1 op 5 op en een kwaliteitslabel dat de verdeelsleutel bepaalt. Hoe sterker en ambitieuzer het beleidsplan, hoe hoger de score en dus hoe meer geld de club ontvangt. Wie zijn best doet, wordt beloond!

De evaluatie van de maatschappelijke werking van onze clubs gebeurde aan de hand van de vijf prioritaire pijlers uit ons FSR-beleidsplan: de strijd tegen discriminatie, inclusie van kansengroepen, welzijn en gezondheid, toegankelijkheid voor personen met een beperking en ecologische duurzaamheid. Behalve haar eigen beleid uitdragen, ondersteunt en stimuleert de Pro League zo ook haar clubs om lokaal hun verantwoordelijkheid te nemen. Op korte termijn willen we alle clubs naar een kwaliteitslabel van 3 op 5 brengen.

 

Sociaal beleid in licentievoorwaarden
“Maatschappelijk beleid is één van de kernopdrachten van de Pro League en haar clubs”, zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League. “Wij ondersteunen onze clubs op dagelijkse basis via vormingen, uitwisseling, het aanbieden van partnerschappen en projecten en dus ook met een jaarlijkse ondersteuning van intussen 180.000 euro. Op de voorbije Algemene Vergadering van 20 juni stemden de clubs voor de integratie van kwalitatieve FSR-criteria in de licentievoorwaarden. Clubs zullen vanaf 2025-2026 verplicht een kwalitatief engagement opnemen voor de samenleving. Met de ondersteuning vanuit de Pro League, maar ook via partners als Younited Belgium, VUB, Inter, Sportieq (het voormalige Centrum voor Ethiek in de Sport), More2Win, Alzheimer Liga Vlaanderen, Child Focus, Out For The Win en anderen, zal het maatschappelijk beleid van het professionele voetbal nog meer diensten kunnen bewijzen aan de samenleving, lokaal en nationaal.”