Skip to main content
NL
Pro League

Pro League keurt strategisch plan KBVB goed om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren

De Pro League en de KBVB hebben gisteren een akkoord bereikt over het strategische plan dat werd opgesteld door het Professional Refereeing Departement (PRD) van de KBVB. De ambitie is om de kwaliteit van de arbitrage verder te verbeteren. 

Het arbitragekorps maakt deel uit van de KBVB, maar de Pro League financiert een deel van de werking. Met de Pro League middelen worden bijvoorbeeld de VAR en de lonen en vergoedingen van de scheidsrechters betaald. Met een overeenkomst over de financiering van het plan werd de laatste hand gelegd aan het meerjarenplan van het PRD. Dat strategische plan zet in op het verhogen van de kwaliteit van de arbitrage, het verhogen van de kwaliteit van de VAR, een transparantere communicatie en een kwalitatieve opleiding en begeleiding van de scheidsrechters.

Het is geen geheim dat al onze clubs vragende partij zijn om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren. De constructieve dialoog die we daarover de voorbije maanden hebben gevoerd met de KBVB is door het PRD vertaald naar een plan, met duidelijk afgelijnde doelstellingen,  evaluatiecriteria en een globaal financieel kader. We zijn tevreden dat er nu een plan is en onze clubs zijn bereid om extra fondsen te investeren, o.a. in de vorming en opleiding voor jonge refs, technologische ondersteuning maar ook in monitoring en begeleiding. Daarmee doen we wat nodig is in het belang van het Belgisch voetbal. In ruil verwachten we een kwaliteitsvolle arbitrage en een efficiënte organisatie die oordeelkundig met de middelen omspringt”, aldus Lorin Parys, CEO van de Pro League, die ook de financiële zijde van de overeenkomst belicht. “Samen met de KBVB trekken we het aantal semi-professionele referees op van twaalf naar zestien. We verhogen de wedstrijdvergoedingen voor alle refs en doen een extra inspanning voor de VAR en AVAR, die hun vergoeding bijna verdubbeld zien. We komen hiermee stap voor stap tegemoet aan de vragen die op tafel lagen. De Pro League clubs doen hiermee een belangrijke financiële inspanning, die op basis van resultaat nog uitgebreid kan worden. Samen met het PRD werken we dit seizoen een systeem uit waarbij we op basis van resultaat een groepsbonus uitkeren. Concreet: als bijvoorbeeld het vooraf afgesproken percentage correcte beoordelingen van zogenaamde ‘key moments’ of correcte VAR interventies wordt gehaald, komt de Pro League met een extra bonus over de brug. We kijken ernaar uit dit plan stap voor stap realiteit te maken.”

De overeenkomst volgt op onderhandelingen gevoerd tussen de Pro League en de KBVB, met inbreng van de clubs, academische partners en experten. 

Voetbal is de mooiste sport die er bestaat, en de scheidsrechters spelen daar een belangrijke rol in. Want zonder scheidsrechters, geen voetbal. We zijn dan ook blij dat we samen met de Pro League tot een constructieve oplossing zijn gekomen om de arbitrage in ons land verder te professionaliseren. We begrijpen dat de indexering en verhoging van de wedstrijdvergoedingen van onze scheidsrechters een financiële inspanning vragen van de clubs. Door ermee in te stemmen, erkennen de clubs en de Pro League de belangrijke rol die onze scheidsrechters elke week vervullen, en de geleverde inspanningen van de afgelopen jaren. Bovendien investeren we ook op lange termijn, door vier extra semiprofessionele scheidsrechters op te leiden. De KBVB, de Pro League en de clubs delen de ambitie om op nationaal, maar ook op internationaal vlak, scheidsrechters op het hoogste niveau te zien presteren. We engageren ons ook om het PRD blijvend te evalueren en te moderniseren", aldus Manu Leroy, CEO a.i. van de KBVB. 

Het strategisch plan gaat meteen in en heeft als horizon 2026. Zo wordt de verhoging van de wedstrijdpremies retroactief ingevoerd vanaf 1 juli 2023 en start de RBFA het traject voor de vorming van vier extra semiprofessionele scheidsrechters op. 

De KPI’s worden nu verder uitgediept, de gesprekken over de technologische hulpmiddelen voor de refs en VAR zijn reeds opgestart. Op langere termijn engageert de Pro League zich om de KBVB Voetbal Vlaanderen en ACFF te ondersteunen bij de rekrutering en opleiding van jonge scheidsrechters voor de hele voetbalpyramide. 

Overzicht van de nieuwe wedstrijdvergoedingen