Skip to main content
NL
Pro League

Samen voor Veilig Voetbal: vier keer zoveel stadionverboden

De Pro League blikt terug op het eerste seizoen van Samen voor Veilig Voetbal: 174 dossiers geopend in 2022-2023, vier keer meer dan het seizoen daarvoor.

Aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen blikt de Pro League terug op het eerste seizoen van de Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen. Deze commissie, bevoegd voor de bestraffing van supportersgeweld, behandelde in het afgelopen seizoen al 174 dossiers, goed voor 3.387 maanden, of 282 jaar, stadionverboden bij 16 profclubs en 4 amateurclubs.

De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen werd begin juli 2022 gelanceerd als eerste maatregel uit het plan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ van de Pro League, de KBVB en de diensten Binnenlandse Zaken. Het is een onafhankelijk college, opgericht door de KBVB en de Pro League, dat bevoegd is voor de uitspraak van procedures voor burgerrechtelijke stadionverboden.

Met de nieuwe maatregelen zijn het niet langer de clubs maar de Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen die beslist over een sanctie bij voetbalgeweld. In maximum 25 dagen, beroepsprocedure inbegrepen, doet die uitspraak over de bestraffing van geweld gepleegd door aanwezigen in het stadion. Door haar onafhankelijke werking, onmiddellijke schorsing van wie in een procedure zit en een snellere behandeling van de dossiers, zet de Kamer mee in op een veiligere stadionbeleving voor de fans.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, is overtuigd: “Waar we vroeger 40 gevallen van supportersgeweld per seizoen gemeld kregen, zijn er in het afgelopen seizoen al 174 incidenten onderzocht. De switch naar een onafhankelijke instantie die beslist, zorgt ervoor dat er meer en sneller wordt opgetreden. We zijn ook bijzonder streng geworden met onze sancties met bijvoorbeeld 25 jaar stadionverbod bij recidive. Dat maakt dat we op sommige vlakken strenger zijn dan de Premier League. Op die manier werken we aan veilige stadions voor onze fans waar we in de toekomst nog meer families met kinderen willen verwelkomen.” Toch is daarmee de kous niet af: “ Het is goed dat we sneller, strenger en vaker optreden. Maar ik zal pas echt tevreden zijn als we 0 jaar stadionverbod moeten uitspreken.

Intussen werkt de Pro League samen met de clubs, KBVB en alle betrokken partijen verder aan de maatregelen uit Samen voor Veilig Voetbal. Zo worden tickets en abonnementen enkel nog op naam verkocht en maakt het systeem Free your Seat het mogelijk om een abonnement uit te wisselen tussen geregistreerde personen. De verschillende databases van de stadionverboden zijn door ticketingprovider Roboticket aan elkaar gekoppeld en worden in real time aangepast bij nieuwe stadionverboden. Een analyse van de verschillende camera- en bewakingssystemen in de clubs loopt.

Daarnaast investeren de Pro League en de clubs in preventie en in de samenwerking met Kazerne Dossin. Er worden ook nieuwe technologieën onderzocht om de veiligheid te verhogen. En de gesprekken met de fans en de SLO’s blijven doorgaan om de uitwisseling van informatie en inzichten te verzekeren.