Skip to main content
NL
Pro League

SK Beveren en Union nemen deel aan pilootproject rond inclusiviteit

SK Beveren en Union Saint-Gilloise nemen het voortouw om als club stappen te zetten rond inclusiviteit en meer bepaald voor mensen uit de LGBTQIA+ community. De Pro League is dit seizoen ingestapt in een Europees project onder leiding van haar partner European Football for Development Network (EFDN) met fondsen van de Europese Commissie onder het Erasmus Plus programma.

Dit Europese project brengt, onder de noemer All In & Win, verschillende partners samen uit zowel hockey als voetbal uit landen als Roemenië, Tsjechië, Spanje, Nederland, Duitsland en nu dus ook België. Het All In & Win project beoogt om concrete handvaten uit te werken, te testen en aan te reiken aan sportclubs in Europa die inclusiever willen worden voor mensen uit de LGBTQIA+ community, zowel als sporter, supporter als medewerker. Expertiseorganisaties zoals de John Blankenstein Foundation uit Nederland en het gerenommeerde instituut voor Sociologie & Gender Studies van de Duitse Sport University in Keulen maken ook deel uit van het project consortium.

Binnen het kader van dit project hebben Union Saint-Gilloise en SK Beveren de kans genomen om in samenwerking met de Pro League en de andere partners uit het project een actieplan op te stellen om mee aan de slag te gaan. Beide pilootclubs gaan van start met een interne evaluatie om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en percepties binnen de club rond dit thema. Daarna wordt er werk gemaakt van de nodige documenten en richtlijnen om een kader te scheppen waarbinnen de club wil werken, wanneer het gaat over waarden en normen rond inclusief samenleven binnen de club. Verder staan onder meer een aantal activiteiten op het programma rond interne opleiding over het thema, werken aan inclusieve communicatie en sensibilisering van alle betrokkenen bij de club.

Het project loopt nog tot het einde van 2024 en de Pro League wil hiermee de nodige inspiratie en expertise aanreiken aan haar clubs om de nodige stappen te zetten richting een veilige en inclusieve voetbalclub en onderneming voor mensen uit de LGBTQIA+ community.