Skip to main content
NL

Voetbal. Samen met het weer gespreksonderwerp nummer 1. Voetbal beroert. Het brengt wekelijks miljoenen mensen samen. In onze stadions, voor schermen, groot en klein. Voetbal verenigt ook; jong en oud, jongens, meisjes, ouders, grootouders. Verhalen en clubliefde worden doorgegeven. Maar niet enkel generaties worden verenigd dankzij voetbal; in passie en clubliefde vallen vele maatschappelijke verschillen weg. 

Die verbindende en verenigende kracht, die voetbal uniek maakt, wil de Pro League ook inzetten om maatschappelijk een verschil te maken. Die ambitie is voor ons niet vrijblijvend. Wij koppelen ons engagement aan een planmatig en gedetailleerd strategisch beleidsplan waarin we onze analyses, ambities, doelstellingen voor de komende jaren uiteenzetten. We reiken hiermee de hand aan onze beleidspartners en bij uitbreiding de ganse samenleving om de kracht van voetbal samen in te zetten als  motor voor maatschappelijke impact.

 

Met het juiste beleidsplan naar de overwinning

De Pro League en haar clubs geloven in de kracht van voetbal om een positieve impact op de samenleving te creëren. Engagement, dat leidt tot strategieën en activiteiten die we samenbrengen onder de noemer Football & Social Responsibility (FSR).

Om dit engagement richting en structuur te geven en te verduurzamen, werkte de Pro League een strategisch meerjarenbeleid uit, dat de maatschappelijke thema’s, objectieven en actiepunten voor de periode 2023 – 2026 beschrijft. Dit plan kwam tot stand via een bevraging bij verschillende geledingen van de clubs en een breed scala aan partners en stakeholders. De bevindingen uit de bevraging zijn de basis van dit beleidsplan.

Dit plan werd voorgelegd en goedgekeurd door de clubs uit het profvoetbal, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en besproken met de maatschappelijke partners.

Het plan vormt een uitnodiging voor alle geïnteresseerde maatschappelijke organisaties en het beleid op elk niveau om met het professioneel voetbal aan de slag te gaan. Maatschappelijke impact creëren we immers collectief.

 

Strategische doelstellingen: 

Samen voor Inclusie

Samen voor Gelijkwaardigheid 

Samen voor Toegankelijkheid

Samen voor Welzijn & Gezondheid 

Samen voor Ecologische Duurzaamheid

Transversale doelstellingen: 

Samen met de Profclubs 

Samen met de Fans

Image