Skip to main content
NL
Pro League

Pro League laat audit uitvoeren op AML-regels

De Pro League en haar clubs willen de antiwitwasregels die van toepassing zijn op de voetbalsector zo nauwgezet mogelijk naleven. Om zo’n interne audit uit te voeren, werd Deloitte aangesteld als collectieve partner die bij alle clubs de AML-checks zal doorlichten. Deze intense controleprocedure werd deze week gestart.

AML, dat staat voor Anti-Money Laundering. Onze voetbalclubs volgen nu al twee seizoenen nauwgezet de antiwitwaswetgeving op, zoals uitgevaardigd door de Belgische overheid. Dat verhoogt de financiële transparantie in het voetbal en maakt fraude beter opspoorbaar voor het gerecht.

De Pro League was de eerste voetballiga die onderworpen werd aan de AML-wetgeving. Nu wordt het Belgisch profvoetbal ook de eerste sector die zijn antiwitwasprocessen en -maatregelen aan een onafhankelijke, externe controle gaat onderwerpen. De Pro League verplicht al haar clubs om deze audit te ondergaan. 

Deloitte is hiervoor geselecteerd als onafhankelijke en collectieve partner, die de AML-checks bij alle profclubs zal analyseren en op basis van de bevindingen een rapport met best practices zal opstellen die ook voor andere sectoren toepasbaar zijn. 

De Pro League streeft zo naar een coherente aanpak en verzekert er zich van dat al haar clubs aan de AML-verplichtingen voldoen.