Skip to main content
NL
Pro League

Profclubs houden zich aan AML-regels, maar wat betekent dat precies?

Deze week organiseerde de Pro League haar derde AML-forum rond de antiwitwasregels die van toepassing zijn op onze 26 clubs. De Belgische profcompetities zijn de eerste in Europa die zich schikken naar dit streng controlemechanisme. Maar wat houdt dit concreet in?

AML staat voor Anti-Money Laundering. Onze voetbalclubs volgen sinds vorig seizoen nauwgezet de antiwitwaswetgeving op, zoals uitgevaardigd door de Belgische overheid. Samen met de FOD Economie en bedrijfsadviseur Ingenio-GRC werden praktijken en handleidingen opgesteld opdat de clubs zich volledig naar de AML-regels schikken. Die komen de transparantie in het Belgisch voetbal ten goede. Door deze checks uit te voeren, laten onze profclubs bovendien sporen na waarmee het gerecht makkelijker fraude kan opsporen. 

Periodiek organiseert de Pro League opleidings- en informatiemomenten hieromtrent tijdens een AML-forum. Deze week werd de impact van antiwitwas op de voetbalsector belicht en vond een demo plaats van een ondersteunende AML-tool die de clubs collectief door de Pro League aangeboden wordt. Sectorfederatie Febelfin en de Belgische banken, die zich eveneens aan de AML-regels dienen te houden, namen deel aan de sessies.

 

Wat houdt AML of antiwitwas in voor onze voetbalclubs?

Elke transactie (transfer, makelaars deal, sponsorovereenkomst, hospitality contract, …) moet geanalyseerd worden. De beoordeling van zo’n zakelijke deal valt uiteen in twee vraagstukken. Voor beide onderdelen wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Afhankelijk van deze analyse beslissen clubs of de deal door kan gaan. Wanneer clubs witwassen vermoeden, lichten zij de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) in.

  1. Know Your Customer (KYC)

In dit deelonderzoek bestuderen de clubs nauwkeurig met wie ze zaken doen. Voor elke transactie gaan zij de identiteit na van de mensen en/of bedrijven waarmee ze in zee willen gaan. Hoe verregaand deze controle gebeurt, hangt af van het risicoprofiel (laag/medium/hoog) dat aan een bepaald type cliënt gegeven wordt. Deze verplichting dient te worden uitgevoerd alvorens een zakelijke relatie wordt aangegaan. We herkennen twee stappen in dit proces:

  • Stap 1 = identificatie, ofwel het verzamelen van alle gegevens van de contractpartij;
  • Stap 2 = verificatie, ofwel de controle of de verzamelde identificatiegegevens wel degelijk kloppen en betrekking hebben op de contractpartij.

Niet enkel de contractpartij wordt gescreend, maar ook de uiteindelijke begunstigde, ofwel de personen of organisaties die effectief voordeel halen uit de transactie. Een fictief voorbeeld ter verduidelijking. Een voetbalploeg sluit een sponsorovereenkomst met John Doe N.V., maar de meerderheidsaandeelhouder van John Doe N.V. blijkt John Q. Public te zijn. Zowel John Doe N.V. als  John Q. Public ondergaat dan een AML-check.

        2. Know Your Transaction (KYT)

Zodra de identificatie en verificatie achter de rug zijn, controleren onze clubs iedere betaling en transactie. Het doel hiervan is om atypische transacties te identificeren en uit te sluiten. Wat zijn atypische transacties? Dit kan gaan om transacties waarbij de betaling dient uitgevoerd te worden aan een andere persoon dan de geïdentificeerde cliënt, betalingen naar rekeningen van partners die op de verdachtenlijst van het FATF (Internationale anitwitwaswaakhond), verrichtingen volledig in cash uitgevoerd, enzovoort.

De AML-officer onderzoekt de achtergrond en het doel van die verrichting. Daarnaast gaat de club ook na of de verrichting een normale economische waarde vertoont. Stel, een club krijgt voor een 19-jarige voetballer zonder relevante speelminuten bij een A-team een aanbod van 150 miljoen euro, wat abnormaal hoog is en niet diens echte economische waarde vertegenwoordigt. Zo’n verrichting is niet ‘at arms length’, waardoor het vermoeden van witwassen ontstaat en de club contact opneemt met de CFI. 

Welke zijn de alarmbellen?

  • Verrichtingen zijn onnodig complex;
  • Verrichtingen zijn ongebruikelijk groot (cfr. Principe ‘at arms length’);
  • Verrichtingen vertonen ongebruikelijk patroon;
  • Verrichtingen vertolken geen duidelijk economisch of rechtmatig doel.

De Pro League is de eerste voetballiga die zich onderwerpt aan de AML-regels. De acties (bijvoorbeeld het verplicht aanstellen van een AML-officer binnen de club), maatregelen en uitgebouwde processen die onze sector uitgewerkt heeft, zijn een sterk signaal van onze clubs dat wij gaan voor financiële transparantie. Door het uitvoeren van deze checks nemen de clubs een actieve rol op in de strijd tegen witwaspraktijken, en steunen daarmee rechtstreeks de banken en onze overheid.

De Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapporteringrapportage van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Lees hier meer over deze samenwerking.