Skip to main content
NL
FSR

Pro League stelt beleidsplan 'Football & Social Responsibility' voor

De komende drie jaar zet de Pro League in op haar nieuw beleidsplan 'Football & Social Responsibility' rond de thema's inclusie, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, welzijn en gezondheid en ecologische duurzaamheid; voetbal voor iedereen, toegankelijke stadions, een gezonde levensstijl en duurzame clubs en wedstrijden. Dat plan werd dinsdag in de KAA Gent Arena voorgesteld aan beleidsmakers, partners, sociaalwerkers, clubmedewerkers en de pers.

 

Vandaag spreken we duidelijk onze ambitie uit als maatschappelijke motor. Voor de 50.000 deelnemers aan onze sociale projecten, voor onze 3 miljoen fans en voor 11 miljoen inwoners van ons land gaat het profvoetbal voor sterk maatschappelijk beleid. Met dit plan willen we de krachten bundelen met het beleid, sociale organisaties, commerciële partners en uiteraard onze clubs en fans. Samen voor een sterker maatschappelijk beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau”, opende een ambitieuze Lorin Parys de voorstelling van het FSR-beleidsplein. Voor een volle zaal brachten partners én deelnemers de meerwaarde van de maatschappelijke werking van het voetbal tot leven en werden de speerpunten van het sociaal engagement van de Pro League voorgesteld in verschillende panelgesprekken.

Vijf inhoudelijke pijlers

De komende drie jaar zet de Pro League in op vijf inhoudelijke pijlers: inclusie, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, welzijn en gezondheid, en ecologische duurzaamheid; voetbal voor iedereen, toegankelijke stadions, een gezonde levensstijl en duurzame clubs en wedstrijden. Deze pijlers werden voorgesteld door verschillende panels waarin partners, clubs, beleidsmakers én deelnemers aan projecten hun ervaringen of visie deelden. 

Ilse Tips, coördinator van de G-voetbalwerking van KVC Westerlo, vertelde hoe haar zoon dankzij de specifieke werking kon openbloeien als kind. Dankzij het zelfvertrouwen dat hij won binnen de G-voetbalwerking kan hij vandaag zelf als coach aan de slag binnen de Westelse G-werking. 

De vijf inhoudelijke pijlers van het maatschappelijk beleid worden vervolledigd door twee bijkomende doelstellingen: samen met de clubs en samen met de supporters. Het belang van deze twee doelstellingen werd onderstreept door de aanwezige clubs, zoals Wim Beelaert, coördinator van de KAA Gent Foundation aangaf. “Het zwaartepunt van de sociale werkingen in het profvoetbal bevindt zich op het lokale niveau. Daar is de impact het grootst. We zijn blij dat de Pro League inzet op het versterken van de lokale werkingen, de link met de fans en de uitbouw van samenwerkingen met lokale overheden.

Een sterk inhoudelijk partnerschap werd in aanloop naar de voorstelling nog aangekondigd, met de samenwerking tussen de Pro League en Alzheimer Liga Vlaanderen. De komende 3 jaar worden bij de clubs Football Memories-werkgroepen opgezet, lotgenotengroepen waarbij personen met dementie aan de slag gaan met verhalen over hun favoriete sport en ploeg. Daarnaast zullen ook herinneringstassen gemaakt worden die uitgeleend kunnen worden. “Door de inzet en samenwerking van clubs en medewerkers van de Alzheimer Liga worden personen met dementie opnieuw meer en completer mens. De waarde hiervan voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers, kan onmogelijk overschat worden”, kondigde Jef Pelgrims, voorzitter van Alzheimer Liga Vlaanderen de samenwerking aan. 

Werken aan een sterk partnerschap tussen voetbal en beleid

Vanuit de best practice die Gents Schepen Sofie Bracke aanhaalde met de samenwerking tussen de KAA Gent Foundation en de Stad Gent en de aankondiging van Lorin Parys dat de Pro League een sociaal contract voorbereidt in aanloop naar de verkiezingen in 2024, onderlijnden zowel Minister Caroline Gennez (Vooruit), schepen Sofie Bracke (Open VLD) als Jean-Michel Javaux (Ecolo) het potentieel van een sterke samenwerking tussen professioneel voetbal en beleid, op alle niveaus en de opportuniteit van een hernieuwde en duurzame relatie tussen voetbal en politiek.