Skip to main content
NL

Engagementen Pro League

De Pro League is zich bewust van haar sociale rol en steunde doorheen de jaren heel wat projecten en campagnes rond ondermeer diversiteit, verdraagzaamheid en gezondheid. In 2020 werkt zij een meerjarenbeleid Football & Community uit. Hierbij identificeert ze samen met haar clubs en relevante stakeholders de verschillende maatschappelijke thema’s waarop zij de komende jaren zal inzetten. De verschillende hefbomen voor het creëren van sociale of maatschappelijke impact zijn projecten, partnerschappen en campagnes gericht op sensibilisering of gedragsverandering.

Voor de Pro League is een sterke en geloofwaardige sociale werking bij de clubs de belangrijkste doelstelling van het maatschappelijk beleid. Het clubniveau is ook het niveau waarbij de impact op spelers en supporters het grootste is. Daarom ondersteunt zij het beleid Football & Community van haar clubs met raad en daad. Dit doet zij door het aanbieden van begeleidingsprogramma’s, het faciliteren van kennisuitwisseling en het organiseren van bijscholingen.

De Pro League zit de commissie Football & Community voor waarin alle clubs vertegenwoordigd zijn. Hierin wordt expertise samengebracht en gedeeld.

Samenwerking met VUB

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Pro League hebben al sinds 2014 een structurele samenwerking waarmee ze de Belgische profclubs ondersteunen bij de ontwikkeling van hun sociaal beleid. Zo zag de handleiding ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Professionele Voetbalclubs’ het levenslicht en worden vormingen gegeven om de positie van de Football & Community Managers binnen hun club te versterken.

De vormingen en de begeleiding door experten van de VUB versterken de professionalisering van het sociale beleid van de clubs. Een sterk beleidsplan, met een focus op structurele activiteiten en duurzame partnerships, helpt de Football & Community Manager om zijn doelstellingen intern en extern uit te dragen. De Pro League biedt haar clubs op die manier de kans om verder te bouwen aan een duurzaam sociaal beleid.

Internationale netwerken

De Pro League is een actief lid van European Football for Development Network (EFDN). Dit is een netwerk voor professionele voetbalclubs, leagues en federaties waarin voetbal gebruikt wordt als een middel voor maatschappelijke ontwikkeling.

EFDN heeft als doel om een sterk netwerk tussen voetbalclubs, leagues en federaties te vormen waarin uitwisseling van kennis en ervaring vooropstaan. Deze internationale samenwerking biedt kansen om samen oplossingen aan te reiken voor problemen op vlak van educatie, sociale inclusie, gezondheid en (jeugd)-tewerkstelling. Aan de hand van gezamenlijke Europese projecten, uitwisselingsprogramma’s voor medewerkers, vrijwilligers en deelnemers wordt de kwaliteit van de lokale projecten en activiteiten versterkt.

Via EFDN werd de handleiding “Maatschappelijk veranrtwoord ondernemen voor professionele voetbalclubs” vertaald naar het Engels en verspreid binnen Europa. Ze wordt nu gebruikt door verschillende Europese liga’s voor de uitbouw van hun communitywerking.

Daarnaast heeft de Pro League een nauw contact met Europese leagues zoals de Ligue de Football Professionnel (Frankrijk) of de Eredivisie (Nederland) met uitwisselingen rond Football & Community en maakt ze ook deel uit van de Football & Community werkgroep van European Leagues en World Leagues Forum.