Skip to main content
NL
FSR

Belgisch voetbal doet aanbevelingen aan politiek in nieuw sociaal contract

De Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Koninklijke Belgische voetbalbond stellen in aanloop naar de verkiezingen een nieuw sociaal contract voor tussen het voetbal, de samenleving en het beleid. Met concrete aanbevelingen voor vijf concrete uitdagingen willen we de populairste sport van het land verder doen groeien, zowel aan de basis als aan de top.

Het Belgisch voetbal telt bijna 5 miljoen fans, maar de impact van deze sport reikt veel verder. Het bevordert niet alleen de fysieke en mentale ontwikkeling van ongeveer 565.000 voetballers in ons land, ongeacht leeftijd, gender, prof- of amateurniveau. Meer dan 300 lokale sociale projecten helpen elk jaar 100.000 kwetsbare mensen. En ons voetbal levert een positieve economische bijdrage van 3,5 miljard euro per jaar, waarvan 1,2 miljard euro via het profvoetbal en 2,3 miljard euro via het amateur- en jeugdvoetbal.

Maar de voetbalfamilie wil de volgende 5 jaar nog meer doen op vlak van inclusie, welzijn en duurzaamheid. Zo willen we minstens 250.000 kwetsbare mensen bereiken met onze sociale projecten, maar ook 85.000 meisjes warm maken om aan het voetballen te gaan. De komende 5 jaar engageren de profclubs zich om minstens 50 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het vrouwenvoetbal en het G-voetbal. 

Om haar positieve sociale impact te vergroten vraagt de voetbalfamilie geen geld aan de overheid. Wel jaarlijks overleg om ons voetbal sterker te maken. De Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en ACFF bundelen voor het eerst hun krachten en schuiven vijf concrete uitdagingen en beleidsvoorstellen naar voren in hun nieuw sociaal contract:

  1. Investeringen in onze infrastructuur aanmoedigen;

  2. Een klimaat creëren waarin we vrijwilligers kunnen motiveren;

  3. Een sterke veiligheidscultuur opzetten;

  4. Digitale piraterij aan banden leggen;

  5. Stabiel beleid uittekenen om onze internationale concurrentiepositie te bestendigen.

Het nieuw sociaal contract is gebaseerd op objectief cijfermateriaal en analyses van Deloitte. Aan de hand van de vijf pijlers doet de voetbalfamilie verschillende beleidsvoorstellen aan  de verschillende  politieke niveaus. De voorstelling vandaag is een uitgestoken hand naar de politieke partijen om samen te werken na de verkiezingen. Een sterk voetbal zorgt mee voor een sterke samenleving.

  1. Infrastructuur en vergunningen

In het jeugd- en amateurvoetbal is 60% van de infrastructuur meer dan twintig jaar oud. Wachtlijsten zijn lang, want liefst 70% van de clubs geeft aan dat ze veel meer kinderen zouden kunnen toelaten mits betere infrastructuur. 

België hinkt achterop als het gaat over investeringen in professionele sportinfrastructuur die voor meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de periode 2011-2016 heeft Nederland 225,4 miljoen euro overheidsmiddelen geïnvesteerd, Frankrijk liefst 1,9 miljard euro. Daarnaast zien we dat de Belgische stadions gemiddeld 30% ouder zijn in vergelijking met die in het buitenland. Het is ook moeilijk om een nieuw stadion te bouwen in België. De vergunningsprocedures duren gemiddeld 40% langer dan in onze buurlanden. In Vlaanderen en Wallonië ongeveer 3,5 jaar, in Brussel zelfs meer dan 5 jaar. Deze lange doorlooptijd voor allerhande bouwprojecten heeft geleid tot een geschat verlies aan belastinginkomsten van 3,2 miljard euro in 2021. 

Het amateurvoetbal vraagt dus méér ruimte voor moderne infrastructuur zodat onze clubs meer kinderen van de wachtlijst kunnen schrappen.  Het profvoetbal vraagt mobiliteitsvriendelijke infrastructuur, eenvoudigere en transparante procedures en meer middelen voor de diensten die deze vergunningen moeten behandelen, zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en andere.  Op die manier krijgt iedereen met bouwplannen - van een huiseigenaar tot een voetbalclub - sneller antwoord. 

België staat hoog aangeschreven als voetballand, met onze Rode Duivels als bekendste uithangbord. We worden o.a. geroemd om onze jeugdwerking en opleiding van onze coaches, en daar mogen we trots op zijn. Op vlak van infrastructuur – en in het bijzonder onze stadions – zijn we evenwel één van de slechtere leerlingen van de klas. Voor het WK vrouwenvoetbal dat we in 2027 hopen te organiseren, komen we te laat en moeten we voor de topmatchen rekenen op Nederland en Duitsland. Maar als we mee willen groeien met het internationale voetbal en de fanbeleving naar een hoger niveau willen tillen, moeten we allemaal de komende jaren de handen uit de mouwen steken wat betreft infrastructuur. Laat ons evenwel niet alleen bouwen aan mooiere, grotere en veiligere stadions voor het profvoetbal, maar ook aan infrastructuur voor jongeren en amateurvoetballers. Want zo bouwen we ook aan de toekomst van het Belgisch voetbal,” stelt Piet Vandendriessche, CEO KBVB.

Tribune van Union Saint-Gilloise
  1. Vrijwilligers

In het jeugd- en amateurvoetbal zijn er momenteel ruim 80.000  vrijwilligers actief (56.000 bij Voetbal Vlaanderen, 23.714 bij ACFF), zij houden het voetbal draaiende en zorgen ervoor dat er per seizoen ongeveer 500.000 wedstrijden gespeeld worden, de grasmat goed ligt, de truitjes gewassen zijn en de kantine open is. In recente cijfers zien we dat maar liefst 91% van de voetbalclubs nood heeft aan nieuwe vrijwilligers om alles draaiende te houden, terwijl ook 85% van de clubs aangeeft dat de administratieve lasten sterk gestegen zijn. Volgens Voetbal Vlaanderen en ACFF is er dringend nood aan meer clubondersteuning vanuit de overheid op administratief en organisatorisch vlak. Daarnaast wensen ze een specifiek en laagdrempelig statuut om coaches, jeugdcoördinatoren en vrijwilligers in de sportsector te kunnen vergoeden.

We vinden het allemaal normaal dat wanneer we onze kinderen naar de muziekschool brengen of een boek gaan ontlenen in de bibliotheek, daar publieke ondersteuning voor is. Wanneer we ons kind afzetten op de voetbalclub wordt de werking 100 procent door vrijwilligers getrokken. We zouden sport op veel bredere basis kunnen aanbieden wanneer die ook structureel op organisatorisch en administratief vlak zou ondersteund worden,” aldus Philippe Rosier, CEO Voetbal Vlaanderen.

  1. Veiligheid 

Er zijn al belangrijke stappen gezet naar veiligere stadions in de afgelopen legislatuur. De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond treden bij overtredingen sneller, vaker en harder op sinds de invoering van de Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen. Die beslist binnen 25 dagen, beroepstermijn inclusief, over een sanctie. We vragen dat de overheid en justitie ook inzetten op verkorte procedures, en bijvoorbeeld GAS-boetes met onmiddellijke inning mogelijk maken. Daarnaast is het belangrijk dat politiediensten uniform optreden en we een duidelijk kader rond het gebruik van pyrotechniek afspreken met de fans. 

We willen nog sneller en gerichter kunnen optreden tegen elke vorm van onveiligheid. We willen afscheid kunnen nemen van de 3% toeschouwers die incidenten veroorzaken zodat we nog sneller kunnen groeien met echte voetbalfans. Daarom vragen we aan de volgende regering werk te maken van een verbeterd statuut van de stewards, een databank met foto’s van wie een stadionverbod heeft en die de profclubs kunnen consulteren, en de verplichting om elektronisch te bewijzen dat je niet in de buurt van een stadion bent tijdens de wedstrijd wanneer je een stadionverbod hebt. Daarnaast vragen we ook om het wettelijk mogelijk te maken om biometrie te gebruiken bij de toegangscontrole,” zegt Lorin Parys van de Pro League.  

  1. Digitale piraterij 

De inkomsten uit het mediarechtencontract zijn een belangrijke levensader voor het voetbal in België die profclubs én amateurclubs ten goede komt. Maar bijna een half miljoen Belgen neemt content illegaal af via gepirateerde streams. Een derde van alle 16- tot 24-jarige Pro League-fans gebruikt illegale streamingdiensten. Het jaarlijks verlies door digitale piraterij voor sport wordt geschat op 134 miljoen euro, waar ook de overheid 24 miljoen euro aan BTW inkomsten mee misloopt. Volgens de Pro League is er nood aan een specifiek antipiraterij-orgaan bij de federale overheid om de strijd aan te gaan tegen dit misbruik. Zij kunnen verschillende expert-stakeholders bij elkaar brengen om een beleid te ontwikkelen rond dynamische en/of live blokkeringsbevelen.

  1. Een stabiel beleid met oog voor onze internationale concurrentiepositie

Onze clubs doen het goed op Europees vlak. Dat willen we zo houden. De inkomsten uit Europa komen immers de hele voetbalpiramide - van amateur, jeugdspelers tot het topvoetbal -  ten goede. In de afgelopen legislatuur zorgde de fiscale hervorming ervoor dat het voetbal bijna 100 miljoen extra belastingen betaalde. Een bedrag dat in de volgende legislatuur zal oplopen tot bijna 200 miljoen. Het huidig fiscaal en sociaal regime is de enige directe ondersteuning voor het profvoetbal en zorgt ervoor dat we wat loonkost betreft gemiddeld scoren in Europa.

Andere competities waartegen onze clubs op Europees vlak moeten strijden, kunnen daarnaast bogen op substantiële financiële ondersteuning voor infrastructuur of kunnen bijvoorbeeld rekenen op schuldkwijtschelding. Het huidig regime zorgt bovendien voor een gegarandeerde investering in de jeugd en komt indirect ook het amateurvoetbal ten goede. We vragen dus een stabiel fiscaal en sociaal kader om ook de volgende jaren concurrentieel te kunnen zijn met ons voetbal.