Skip to main content
NL
Pro League

Pro League neemt akte van uitspraak over European Super League

De Pro League en alle andere leden van European Leagues nemen akte van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van vandaag in de zaak C-333/21 omtrent de European Super League.

Zoals UEFA in zijn statement aanhaalt, betekent de uitspraak van het Europese Hof geen goedkeuring van de Super League an sich. Wel stipuleert het arrest dat de UEFA- en FIFA-reglementering ter zake pré-2022 niet conform de Europese regelgeving is en de toets inzake transparantie, objectiviteit, niet-discriminatoir en proportionaliteit niet doorstaat. De uitspraak gaat dus over de UEFA- en FIFA-reglementering en is dus geen vrijgeleide voor de Super League. Dit staat ook expliciet in het arrest geschreven. 

De Pro League blijft, samen met European Leagues, het principe verdedigen van de sportieve prestaties als criteria voor deelnames aan competitie. “De basis van ons voetbal, van de hoogste tot de laagste regionen, is dat de prestaties op het veld bepalen in welke competitie je aantreedt. De Super League gaat echter uit van een gesloten competitie, waar sportieve criteria niet langer bepalen of je deelneemt aan de competitie. Deze principes gaan lijnrecht in tegen de fundamenten van onze sport”, zegt CEO Lorin Parys, die zetelt in de raad van bestuur van European Leagues. “Wij geloven in open Europese clubcompetities waarvoor clubs zich elk jaar opnieuw dienen te kwalificeren op basis van prestaties die ze op het veld neerzetten.

"Eigenlijk is de uitspraak van het Europees Hof een bevestiging van het principe dat Europese competities gestoeld moeten zijn op solidariteit, transparantie en non-discriminatoire criteria. Toevallig gebeurt de uitspraak net op een moment dat het Europees voetbal grote hervormingen kent. Vanuit onze bestuursrol in European Leagues zijn wij vastbesloten om onze belangen op het juiste niveau te blijven verdedigen en te wegen op de gesprekken. Elke hervorming heeft immers zijn impact; op de kalender, op de verdeling van de gelden, enzovoort. Wij blijven ons engageren voor een Europese voetbalpyramide die het professionele clubvoetbal op alle niveaus wil versterken, inzet op financiële solidariteit via de UEFA-competities en oog heeft voor het evenwicht tussen nationale en Europese clubcompetities", besluit Parys.