Skip to main content
NL
Pro League

Pro League voert verbod op uitsupporters in na stilleggen wedstrijd

Clubs, waarvan de supporters verantwoordelijk zijn voor het tijdelijk of definitief stilleggen van een wedstrijd, zullen hun 3 volgende uitwedstrijden zonder hun fans moeten afwerken. Als dat binnen de 12 maanden opnieuw gebeurt, komen daar 5 wedstrijden bij. De nieuwe maatregel is morgen meteen van kracht.

Clubs, waarvan de supporters verantwoordelijk zijn voor het tijdelijk of definitief stilleggen van een wedstrijd, zullen hun 3 volgende uitwedstrijden zonder hun fans moeten afwerken. Als dat binnen de 12 maanden opnieuw gebeurt, komen daar 5 wedstrijden bij. De nieuwe maatregel is morgen meteen van kracht.

Lorin Parys, CEO van de Pro League: “In de afgelopen weken hebben we gedrag in onze tribunes gezien dat we simpelweg niet dulden. Omdat de veiligheid van al onze supporters onze grootste zorg is, nemen we nu zeer strenge maatregelen. Heel eerlijk, dit gaat in tegen hoe wij voetbal zien met thuis- en uitsupporters in één stadion. Maar door het gedrag van enkele mensen die zich voordoen als supporter, zullen we nu op deze manier optreden.”

De Pro League versterkt daarnaast haar samenwerking met Binnenlandse Zaken. Minister Verlinden: “Geweld en vandalisme horen niet thuis in het voetbal. In de zomer van 2023 verstrengden en vernieuwden we daarom de voetbalwet. Hiermee geven we als overheid een krachtig signaal en nemen we ons engagement op voor een veilig voetbal, dat we samen met onze partners Pro League, KBVB en de FOD Binnenlandse Zaken zijn aangegaan. Ik verwelkom het feit dat de Pro League met dit initiatief haar verantwoordelijkheid neemt. Samen maken we onze voetbalstadions veiliger voor alle supporters en spelers, maar ook voor onze stewards en het veiligheidspersoneel.

De Pro League zal ook samen met de KBVB en de Dienst Voetbalveiligheid van Binnenlandse Zaken een permanent overlegorgaan rond veiligheid opstarten. Piet Vandendriessche, CEO van de KBVB: “Voetbal hoort een feest te zijn, stadions ontmoetingsplekken voor voetballiefhebbers. We kunnen niet aanvaarden dat onze geliefde sport wordt gegijzeld door ongepast gedrag van enkelingen, en dat de veiligheid van spelers, veiligheidspersoneel, supporters en toeschouwers in het gedrang wordt gebracht. Wij zijn dan ook tevreden dat de Pro League opnieuw een belangrijke stap zet om dit wangedrag een halt toe te roepen. Samen maken we werk van een uniforme aanpak en eenduidige handhaving.”

Bij de invoering van het plan Veilig Voetbal is geïnvesteerd in preventie en communicatie, sanctionering, hersteltrajecten en innovatieve technologie. Daardoor wordt er nu sneller, strenger en vaker opgetreden. Zo heeft de nieuwe Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen sinds haar oprichting in juli 2022 al voor meer dan 380 jaar stadionverbod opgelegd en werden vier keer meer zaken behandeld dan voorheen. De geïntegreerde databank met de verschillende stadionverboden is gekoppeld aan het ticketingsysteem. Met de Kazerne Dossin werden hersteltrajecten en antipolarisatiemodules uitgewerkt.

Daarnaast investeert de Pro League in nieuwe vormen van toegangscontroles. Zo is er een pilot opgezet met itsme® om de identificatie bij de aankoop van tickets te versterken. Met de Universiteit van Gent en Binnenlandse Zaken wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt nieuwe technologie algemeen in te zetten voor de toegangscontrole in stadions en  een Veiligheidsbarometer die beter inzicht in incidenten moet verschaffen. Er wordt bovendien gewerkt aan een beter gebruik van camerabeelden bij de identificatie van toeschouwers die zich misdragen.